Contact

De Samenleesbijbel is bedacht en gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Uitgeverij Royal Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, hebben eraan meegewerkt.

Nederlands Bijbelgenootschap

Al meer dan tweehonderd jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij in binnen en buitenland. Dat doet het Nederlands Bijbelgenootschap door de Bijbel te vertalen, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. We doen dat voor alle kinderen en jongeren om ons heen, zowel binnen als buiten de kerk.

Royal Jongbloed

Royal Jongbloed is uitgever van bijbels, bijbelgerelateerde boeken, kerkboeken, (kinder)boeken, tijdschriften en digitale producten voor de Nederlandstalige markt.

Vragen? Neem contact op met het Nederlands Bijbelgenootschap

Bezoekadres: Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem
Postadres: Postbus 620, 2003 RP Haarlem
Telefoon: 023 – 514 61 46
E-mail: info@bijbelgenootschap.nl
Website: www.bijbelgenootschap.nl

Persvragen? Kijk op deze pagina.