Blog Ga terug naar het overzicht
13 Oktober 2016

Jullie kinderen zullen later vragen…

https://www.samenleesbijbel.nl/uploads/2016/10/Jezus_zegent_de_kinderen-774x270.jpg

‘Vertel nog eens het verhaal van…’ Veel kinderen zijn gek op verhalen. Niet voor niets staat het vertellen van verhalen aan kinderen deze maand centraal in de Kinderboekenweek en de Christelijke Kinderboekenmaand.

Verhalen doorgeven in de Bijbel
In de Bijbel is het doorgeven van verhalen aan de volgende generatie een terugkerend begrip. Mozes zegt het al tegen het volk van Israël: ‘Jullie kinderen zullen later vragen: “Waarom heeft de Heer, onze God, al die wetten en regels gegeven?”’ (Deuteronomium 6:20, Bijbel in Gewone Taal) De Israëlieten moeten hun kinderen het verhaal vertellen van de uittocht uit Egypte. Met als kernboodschap dat hun God hen bevrijd heeft. In Psalm 78 komt dit ook terug. Het is een lied over wat God voor zijn volk gedaan heeft: ‘Ook onze kinderen moeten dat weten. Wij zullen hun het verhaal vertellen…’ (Psalm 78:4, Bijbel in Gewone Taal)

Het doorgeven van de bijbelse verhalen en het beantwoorden van de vragen van kinderen neemt in de joodse traditie van opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats in. Zo ken je misschien wel het gebruik dat tijdens het Pesachfeest bij de seidermaaltijd het jongste kind viermaal een vraag stelt: ‘Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Waarom?’

En in het Nieuwe Testament lezen we hoe Jezus zelf de kinderen bij zich laat komen, omdat juist zij openstaan voor Gods nieuwe wereld (Marcus 10:13-16, Bijbel in Gewone Taal). Dat Jezus kinderen een geloofsvoorbeeld voor volwassenen noemt, is voor die tijd heel bijzonder.

Verhalen vertellen anno 2016
Maar hoe doe je dat anno 2016, samen met kinderen de Bijbel lezen en de verhalen doorgeven? Hoe laat je je kinderen of kleinkinderen ervaren dat de Bijbel ook hén iets te zeggen heeft? Het zijn vragen die we vaak van ouders en grootouders krijgen. En de (groot)ouders zijn niet de enige die vragen stellen…

Kinderen en hun vragen
Iedereen die met kinderen omgaat weet het: hun vragen zijn onuitputtelijk. Het kan je wanhopig maken: elk antwoord lijkt weer een nieuwe vraag op te roepen. Maar als je het anders bekijkt, kan er een wereld voor je open gaan. De eigen manier van denken van kinderen en hun vragen kunnen namelijk ook het startpunt zijn om samen na te denken over bijbelverhalen.

De Samenleesbijbel helpt (groot)ouders om de bijbelse verhalen door te geven. Door uit te gaan van de kracht van het bijbelverhaal én van de eigen denkwijze en beleving van kinderen. Bij het maken van de Samenleesbijbel waren de vragen die bijbelverhalen bij kinderen kunnen oproepen dan ook heel belangrijk.

Als (groot)ouder kun je heel veel met die vragen. Lees samen maar eens een bijbelverhaal, en luister dan goed naar de ideeën, voorstellingen en vragen van je (klein)kind. Durf een vraag een vraag te laten. En ga samen op ontdekkingstocht: Wat denk jij? Wat vind je daarvan? Wat kunnen we nog meer bedenken? Is dat altijd zo? Geef je kind en jezelf echt de ruimte om samen na te denken. En ontdek zo de verhalen in de Bijbel op een nieuwe manier.

Waardevol
In Deuteronomium 6 lezen we: ‘Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren.’ (Deuteronomium 6:6-7) Doorgeven wat belangrijk en kostbaar is. Daar gaat het om. De Samenleesbijbel maakt dit mogelijk. Samen lezen en zingen. Met kinderen in gesprek gaan over de bijbelverhalen en aan de slag met de vragen en de doe-opdrachten. Zo komen de verhalen uit de Bijbel dichtbij.

Bewaren wat kostbaar is. Kinderen doen dit ook letterlijk bij Deuteronomium 6 in de Samenleesbijbel. Met deze opdracht bij: ‘Onthoud het goed, vergeet het niet!’ (Deuteronomium 6:6):

schatkist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maartien Hutter is theoloog en pedagoog en werkt sinds 2013 in het team Bijbelgebruik. Ze werkte als adviseur, schrijver en eindredacteur mee aan de Samenleesbijbel.

Illustratie: NBG/Wendelien v.d. Erve

Bekijk een filmpje over de Samenleesbijbel.
Tips over hoe je de Samenleesbijbel kunt gebruiken.
Bestel de Samenleesbijbel